studio Perfectbodyanett
0915 839 900kozmetička Anett

Trvalá depilácia

Najpohodlnejšia, najistejšia a najúčinnejšia depilačná metóda na trhu.

Fotodepilácia pulzným svetlom patrí k modernej technike, ktorá bezpečne a trvale redukuje nažiadúce ochlpenie z akejkoľvek časti ľudského tela
Fotodepilácia je takmer bezbolestnou depilačnou technikou s viditeľnými výsledkami už od prvého ošetrenia a u vysokého percenta chĺpkov (až 80 - 90%) sa jedná o výsledky definitívne potom, čo bolo vykonaných niekoľko ošetrení. Fotodepilácia je určená ako pre ženy tak pre mužov.

Pred ošetrením

Je nutné rešpektovať obdobie 15 - 20 dní, behom čoho chlpy, ktoré si prajete odstrániť, nesmú byť depilované vytrhávaním. Chlpy v tomto období len oholte. Na ošetrenie nechoďte ten istý deň čerstvo oholený v partiách, ktoré chcete depilovať.
Nedoporučuje sa, aby ste sa opaľoval/a na slnku alebo v soláriu po dobu 2 - 4 týždne pred ošetrením.

Priebeh ošetrenia

Samotné ošetrenie spočíva v nasledujúcich krokoch:

Po ošetrení

Chlp zostáva naďalej v pokožke, ale po niekoľkých dňoch sám vypadne. Pokiaľ nechcete čakať, až vypadne prirodzene, môžete ho pinzetou alebo ručne odstrániť až po 5 dňoch nie skôr. Chlp pôsobí ako ochranná baréria proti zapáleniu

Ako často sa doporučuje ošetrenie

Všeobecne je možné doporučiť depiláciu v tvárovej časti každých 4 - 6 týždňov. V prípade depilácie tela sa jedná o interval 6 - 8 týždňov.
Počet potrebných ošetrení je závislé na rôznych faktoroch (farba chlpu a pokožky, depilovaná oblasť a pod.).
Väčšina klientov potrebuje 5 - 8 ošetrení pre dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Výsledky ošetrenia

Po ukončení všetkých sedení môžeme dosiahnuť trvalého odstránenia chlpov. Percento úspešnosti je 85%. Neodstránené chlpy sú jemnejšie, slabšie a takmer nepostriehnuteľné. Najlepšie výsledky sú dosahované u tmavších chlpov, depilácia svetlejších chlpov je zdĺhavejšie a obťiažnejšie kvôli nízkemu obsahu melaninu v chlpe.

V prípade, že po absolvovaní 8 ošetrení nebude dosiahnutých požadovaných výsledkov, získate nárok na ďalšie ošetrenie zadarmo.

Kontraindikácie

Tehotenstvo, čerstve opálená pokožka, užívanie liekov proti akné v posledných 6 mesiacoch, aktuálne užívanie liekov na riedenie krvi, epilepsia, diabetes, zlé hojenie pokožky v minulosti, alergia na svetlo. Neošetrujú sa tetované partie, materské znamienka a pod.